Bine aţi venit pe site-ul primăriei Roşia!


     Comuna Roşia este aşezată la limita Munţilor Pădurea Craiului, cu Dealurile Pădurii Craiului, la o altitudine de la 400 m la circa 785 m. Comuna Roşia este localizată pe versanţii dealurilor Roşiei şi în zona de luncă a pâraielor care străbat aceste dealuri. Acestea sunt acoperite cu păduri de foioase şi răşinoase, păşuni şi vârfuri de stânci golaşe, iar în masa clacarelor sunt prezente lentilele de bauxită; în zonă a fost prezentă o intensă activitate minieră pentru extragerea bauxitei.
     Zona deluroasă este fragmentată de cursurile şi afluenţii a numeroase pâraie şi văi: pârâul Sodoleş, pârâul Şoimuşurilor, pârâul Strâmtura, pârâul Topliţa, valea Cuţilor, valea Pietrei Negre, valea Pietrei Albe, valea Lazurilor etc., care formează chei adânci, cum sînt: CheileAlbioarei, Cheile Lazurilor şi Cheile Văii Cuţilor care sînt de un pitoresc deosebit. Aceste dealuri sunt alcătuite din calcare unde de-a lungul sutelor de ani apele infiltrate în subsol au format peşteri şi avene de un pitoresc deosebit, amintind aici Peşterile: Ciur-Izbuc, Ciur - Ponor, Peştera Vacii, Peştera Gruieţ, care prin Legea nr. 5/2000 - monumente şi rezervaţii ale naturii sunt nominalizate ca zone protejate. Dealurile au prezente la partea superioară şi pe versanţi depuneri argiloase care în urma ploilor abundente sînt predispuse la alunecări active sau potenţial alunecător, afectând 4 zone principale, drumul judeţean şi drumurile comunale care leagă cătunele cele mai populate, cât şi gospodăriile de la baza dealurilor sau cele amplasate în apropierea văilor.


Cuvântul Primarului


     În calitate de primar al comunei Roşia, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
     Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
     Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


sus