Primăria Comunei
Roşia
Înapoi la:HomeSunteţi la:LOCALIZARE
Str. Principala nr. 397 +40 259 325 214 primaria@comunarosiabihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite  ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Localizare________Modificată în : 15.04.2011

 

Cadrul geografic

 

     Comuna Roşia este aşezată la limita Munţilor Pădurea Craiului, cu Dealurile Pădurii Craiului, la o altitudine de la 400 m la circa 785 m. Comuna Roşia este localizată pe versanţii dealurilor Roşiei şi în zona de luncă a pâraielor care străbat aceste dealuri. Acestea sunt acoperite cu păduri de foioase şi răşinoase, păşuni şi vârfuri de stânci golaşe, iar în masa clacarelor sunt prezente lentilele de bauxită; în zonă a fost prezentă o intensă activitate minieră pentru extragerea bauxitei.

      Zona deluroasă este fragmentată de cursurile şi afluenţii a numeroase pâraie şi văi: pârâul Sodoleş, pârâul Şoimuşurilor, pârâul Strâmtura, pârâul Topliţa, valea Cuţilor, valea Pietrei Negre, valea Pietrei Albe, valea Lazurilor etc., care formează chei adânci, cum sînt: CheileAlbioarei, Cheile Lazurilor şi Cheile Văii Cuţilor care sînt de un pitoresc deosebit. Aceste dealuri sunt alcătuite din calcare unde de-a lungul sutelor de ani apele infiltrate în subsol au format peşteri şi avene de un pitoresc deosebit, amintind aici Peşterile: Ciur-Izbuc, Ciur - Ponor, Peştera Vacii, Peştera Gruieţ, care prin Legea nr. 5/2000 - monumente şi rezervaţii ale naturii sunt nominalizate ca zone protejate. Dealurile au prezente la partea superioară şi pe versanţi depuneri argiloase care în urma ploilor abundente sînt predispuse la alunecări active sau potenţial alunecător, afectând 4 zone principale, drumul judeţean şi drumurile comunale care leagă cătunele cele mai populate, cât şi gospodăriile de la baza dealurilor sau cele amplasate în apropierea văilor.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: